Rok 2013

AB Lomnického

Komplex administrativní budovy a bytového domu Lomnického

22/01/2013 - Jsme začali provádět montáž betonářské vyztuže pro firmu TERRACON a.s. na akce
„Komplex administrativní budovy a bytového domu Lomnického“.